Klant: PVB Nederland / Brandeniers      Script: Visual Punch / Brandeniers      Ontwerp:  Jouri Verhoeven
Animatie:
 Jouri Verhoeven     Voice-over: Albert-Jan Versluis
In opdracht van en in samenwerking met bureau de Brandeniers hebben we een animatievideo ontwikkeld voor PVB Nederland. De benodigde energietransitie van bedrijventerreinen wordt in deze animatievideo in beeld gebracht. PVB Nederland kan in deze energietransitie faciliteren en ondersteunen.
Onze aanpak

De energietransitie is een reis die we af leggen op weg naar een duurzame toekomst.
Deze reis en de maatregelen die daarbij horen hebben we concreet in beeld gebracht en gevisualiseerd. Op deze manier worden stakeholders geïnformeerd en meegenomen in de mogelijkheden van PVB Nederland in deze energietransitie.
Storyboard fase
Eerst bespreken we een geschetst storyboard met de klant. Dit fungeert als een blauwdruk van de film. Samen met het script (de uitgesproken tekst in een voice-over) geeft dit een goed beeld van het concept en de inhoud van de film. In deze fase kunnen we makkelijk bijsturen.

Andere projecten door Visual Punch

Back to Top